top of page

Privacybeleid

High Performance Brain, in dit document genaamd "HPB", is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens in het kader van haar activiteit ter bevordering en aansturing van de praktijk van workshops, cursussen, conferenties op het gebied van neurowetenschappen en neuroplasticiteit en training van neuroplasticiteit, namelijk bij de registratie van haar klanten bij evenementen en trainingen, en bij de uitgifte van financiële documenten die vooral inherent zijn aan de overdracht van waarden in verband met de betaling van registratiekosten voor evenementen, training en opleiding. of een ander buitengewoon inkomen. HPB hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de volgende principes:

 

A. Verzameling van persoonlijke gegevens

1. Contactgegevens

De contactgegevens die door HPB worden verzameld, namelijk volledige naam, TIN, Citizen Card-nummer, e-mailadres en telefonisch contact - door het registratieformulier in te vullen of door het per e-mail aan te vragen, is gericht op het opstellen van een lijst met uw klanten, sponsors en anderen, evenals om te communiceren en informatie te delen die relevant wordt geacht in het kader van de promotie en verspreiding van activiteiten met betrekking tot de uitvoering van haar professionele reikwijdte, het uitvoeren van marketingacties voor verkochte producten en diensten, het delen van informatie , beheertools (onder andere Wix, MailChimp, Domínios.pt, Asana, Google), dynamiek en andere communicatie door HPB.

Het verzamelen van sommige categorieën gegevens is verplicht, andere optioneel op basis van de vrijwillige beslissing van de betrokkene.

Identificatie en contactgegevens: naam, geboortedatum of leeftijd, geslacht, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres, registratie- of werkloosheidsattesten, PayPal-rekening, creditcard, identificatiedocumentnummer, beroep, functies, entiteit waar u werkt of studeert.

 

2. Activiteitsgegevens

Gegevens verzameld in het kader van de activiteiten van HPB, namelijk geluiden en afbeeldingen (bijvoorbeeld: fotografie, opname, video), vastgelegd bij evenementen en andere.

 

 

3. Financiële gegevens

De bankrekeninggegevens van de respectievelijke natuurlijke en / of rechtspersonen, in het geval van financiële betaling, zoals registratiekosten, onder andere.

 

4. Gegevens voor het uitgeven van facturen en / of ontvangstbewijzen

Gegevens zijn vereist voor het uitgeven van bonnen en facturen - factuurnaam, fiscaal identificatienummer (TIN) en volledig adres (adres, postcode en locatie) - vooral in de volgende situaties:

  • de betaling van sport- of andere verzekeringen, indien van toepassing;

  • betaling voor deelname aan evenementen en activiteiten die alleen of in partnerschap door HPB worden gepromoot;

  • betaling voor diensten aan HPB-medewerkers of op verzoek aan derden;

  • Alle door HPB ontvangen subsidies, donaties of andere buitengewone ontvangsten. Behalve in uitzonderlijke gevallen zijn de bovengenoemde gegevens ook vereist via het online formulier en / of via e-mail aan klanten, deelnemers en andere betrokken entiteiten.

 

5. Contact door de entiteit

Contacten die door HPB zijn gelegd, kunnen worden gemaakt via e-mail (geral@highperformanceskills.org of anderszins), telefonisch contact of per brief via de post naar het opgegeven adres.

 

B. Toegang, beheer en overdracht van persoonsgegevens

1. Toegang en beheer van persoonlijke gegevens

De toegang en het beheer van de verzamelde persoonsgegevens kan worden gedaan door de directeuren van HPB. Beheer houdt in dat de gegevens en de lijst uitsluitend volgens de gewenste kenmerken worden georganiseerd.

 

2. Ontvangers van de gegevens

De ontvangers van de verzamelde gegevens zijn HPB en de entiteiten aan wie de gegevens op verzoek of met voorafgaande toestemming van de betrokkene kunnen worden verstrekt.

 

3. Overdracht van persoonlijke gegevens

Er zal geen ongeoorloofde overdracht van persoonsgegevens aan nationale of internationale entiteiten, instellingen en organisaties (onder andere) plaatsvinden.

 

4. Beveiliging

HPS zet zich in om alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens, opgeslagen in onze systemen, te beschermen tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking.

 

5. Rechten van houders

De betrokkenen genieten, in overeenstemming met de wet, het recht op vrije toegang tot de verstrekte gegevens, evenals het recht om die gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Door de betrokkene verleende autorisaties voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Houders kunnen contact opnemen met HPB over alle kwesties in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten die door de toepasselijke wetgeving worden verleend. Voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten moet u het verzoek schriftelijk aan het bestuur van HPB aanvragen via e-mail (protecaodedados@highperformanceskills.org), met HPB 5 werkdagen om het te voltooien.

 

6. Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden bewaard binnen de maximale wettelijke limiet die is toegestaan ​​na het verlenen van deze toestemming.

 

7. Het privacybeleid wijzigen

Deze voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen naar behoren worden geadverteerd op de site in een gemakkelijk zichtbaar formaat, voor het gemak van gebruikers

 

DIT PRIVACYBELEID IS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 7 EN VOLGT DE NIEUWE VERORDENING VAN GEGEVENSBESCHERMING - VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 27 APRIL 2016, MAAKT EEN MANIFESTATIE VAN WIL, GRATIS, SPECIFIEKE, GEÏNFORMEERDE EN EXPLICIETE WAARVAN DE GEGEVENSHOUDER OF HAAR WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER, BIJ VERKLARING, DAT PERSOONLIJKE GEGEVENS, MET BETREKKING ERVAN, ZIJN BEHANDELD VAN BEHANDELING IN WETTELIJK TOEGESTAAN SOORTEN.

 

Verklaring van toelating

Deze gratis machtigingsverklaring voor geïnformeerde toestemming wordt bij aanvaarding goedgekeurd.

 

Hierbij geef ik toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn persoonlijke gegevens in de bovengenoemde context. Deze machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken.

 

DEZE VERKLARING VAN TOESTEMMING IS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 7 EN VOLGT DE NIEUWE VERORDENING VAN GEGEVENSBESCHERMING - VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 27 APRIL 2016, DIE EEN VERSPREIDING VAN ZAL WIL, GRATIS, SPECIFIEKE, GEÏNFORMEERDE EN EXPLICIETE WELKE DE GEGEVENSHOUDER OF HAAR WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER ERVAN, NA VERKLARING, DAT PERSOONLIJKE GEGEVENS, MET BETREKKING ERVAN, HET BEHANDELEN VAN WETTELIJK TOEGESTAAN SOORTEN ZIJN.

bottom of page